હિન્દીમા ટૂંકું આયુષ્ય સૂચવે છે કે તમારા ફેન્સ પૂર્વજો કઠોરટૂંકું આયુષ્ય સૂચવે છે

વ્યાકરણ, વિરોધી શબ્દો, સમાનાર્થી અને વાક્યના ઉપયોગો સાથે હિન્દી ભાષામાં Faince નો અર્થ અને અનુવાદ મેળવો. પ્રશ્નનો જવાબ જાણો: હિન્દીમાં Faince નો અર્થ શું છે? ફાંસે કા મતલબ હિન્દી મેં ક્યા હૈ (ફેન્સ का हिंदी में मतलब) હિન્દીમાં ફેન્સનો અર્થ (हिन्दी मे मीनिंग) મંગેતર થાય છે.

1.ટૅગ્સ: ફેન્સ

હિન્દી અર્થ, હિન્દીમાં ફેન્સનો અર્થ, હિન્દીમાં ફેન્સનો અર્થ, હિન્દીમાં ફેન્સનો અનુવાદ અને વ્યાખ્યા.

2.ફેન્સ નામનો અર્થ

ઐતિહાસિક રીતે, અટક લોકોને જૂથોમાં વર્ગીકૃત કરવાના માર્ગ તરીકે વિકસિત થઈ છે – વ્યવસાય, મૂળ સ્થાન, કુળ જોડાણ, આશ્રયદાતા, પિતૃત્વ, દત્તક અને શારીરિક લાક્ષણિકતાઓ (જેમ કે લાલ વાળ). શબ્દકોશમાંની ઘણી આધુનિક અટકો બ્રિટન અને આયર્લેન્ડમાં શોધી શકાય છે.

3.પૂર્વજો આજીવિકા માટે કરે છે?

વસ્તી ગણતરીના રેકોર્ડ્સ તમને તમારા ફેન્સ પૂર્વજો, જેમ કે વ્યવસાય વિશે ઘણી ઓછી જાણીતી હકીકતો જણાવી શકે છે. વ્યવસાય તમને તમારા પૂર્વજની સામાજિક અને આર્થિક સ્થિતિ વિશે જણાવી શકે છે.

4.અસામાન્ય રીતે

ટૂંકું આયુષ્ય સૂચવે છે કે તમારા ફેન્સ પૂર્વજો કઠોર પરિસ્થિતિઓમાં જીવ્યા હતા. ટૂંકી આયુષ્ય એ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પણ સૂચવી શકે છે જે તમારા પરિવારમાં એક સમયે પ્રચલિત હતી. SSDI એ 70 મિલિયનથી વધુ નામોનો શોધી શકાય એવો ડેટાબેઝ છે. તમે જન્મતારીખ, મૃત્યુ તારીખ, સરનામાં અને વધુ શોધી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *